Πέμπτη 23.05.2024

Ἀνακοίνωσις τελέσεως τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου.

Διανύοντας τήν περίοδο τῆς  Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα,  ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, μᾶς προσφέρει ἐφόδιο καί στήριγμα, τά Ἱερά Μυστήρια καί τίς Ἀκολουθίες της,  γιά νά φθάσουμε στό τέρμα, πού δέν εἶναι ἂλλο ἀπό τήν προσωπική συνάντηση τοῦ καθενός μας μέ τόν  Σταυρωμένο καί Ἀναστημένο Χριστό.

Γιά τοῦτο, πρός ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, γιά σωματική καί ψυχική ἲαση, τήν προσεχήν Τετάρτην, 10 Ἀπριλίου 2024, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου,   καί περί  ὣραν  5 μμ, θά τελεσθῆ τό Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ  Εὐχελαίου.

Παρακαλοῦμεν, ὅπως προσέλθητε εἰς συμπροσευχήν καί λάβετε τήν Εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Ἐλαίου.

Ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ