Δευτέρα 02.10.2023

Ανακοίνωσις Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὃτι  τήν προσεχή Κυριακήν, 6ην Αὐγούστου ἐν. ἒτους, ἡ Ἐκκλησία μας περιχαρῶς ἑορτάζει τήν ἀνάμνησιν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τήν ὁποίαν πανηγυρίζει τό φερώνυμον παρεκκλήσιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.

Οἱ Ἱερές ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν, σύμφωνα μέ  τό ἀκόλουθον πρόγγραμα.

   Τό Σάββατον τό ἑσπέρας, παραμονή τῆς ἑορτῆς καί ὣραν 7ην μμ.   θά τελεσθῇ ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός,

τήν Κυριακήν, κυριώνυμον ἡμέραν, τό πρωί, ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία,

 καί

τό ἀπόγευμα  τῆς ἰδίας ἡμέρας, καί ὣραν 7ην μμ. ὁ μεθεόρτιος Ἑσπερινός, μετά τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου.

 

Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί

νά προσέλθουν  καί νά συμπροσευχηθοῦν.

ΤΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ