Παρασκευή 24.03.2023

Ανακοίνωση Τομέα Ισότητας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την ημέρα της γυναίκας

Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής ήταν το πρώτο κόμμα, που έθεσε την Ισότητα στο επίκεντρο της πολιτικής του και την κατοχύρωσε νομικά.

Σήμερα αντιλαμβάνεται τις διαφοροποιημένες συνθήκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο προτάσεων, οριζόντιων και διατομεακών, που αναδεικνύει την Ισότητα ως συλλογική κοινωνική επιδίωξη.

Οι πολιτικές που προτείνουμε για την ενδυνάμωση των γυναικών στην αγορά εργασίας, οι πρωτοβουλίες μας για αύξηση της εκπροσώπησής τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων και  η ένταξη της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση συνθέτουν το πλέγμα των αναγκαίων δομικών αλλαγών ως αντίβαρο στην ανισότητα.

Παράλληλα, η ουσιαστική μεταρρύθμιση για ουσιαστική πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών έμφυλης βίας και η υποστήριξη των θυμάτων, είναι οι βασικοί άξονες πολιτικής που αναγνωρίζουν τους πολίτες ως ευημερούντα μέλη ενός ισόρροπου κοινωνικού συνόλου ανεξάρτητα από την έμφυλη ταυτότητά τους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ