Σάββατο 24.09.2022

Ακόμα 3.005.000,00 € διατίθενται από το Ταμείο Αλληλεγγύης-108 έργα ύψους 46.978.474,43 € έχουν εγκριθεί συνολικά

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ