Παρασκευή 24.03.2023

Ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Ἀποστόλων Ἐλευσῖνος διά τούς ἐν Ἀττικῇ Χίους

Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Κατόπιν προσκλήσεως τῆς Χιακῆς Ἀδελφότητος Ἐλευσῖνος “ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΛΑ”, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά  τελέσῃ τήν Παρασκευήν 10ην Μαρτίου 2023 καί ὥρα 19.00 τήν Ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Ἀποστόλων Ἐλευσῖνος διά τούς ἐν Ἀττικῇ Χίους.

          Πρό τῆς Ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος θά προσκυνήσῃ εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγ. Μαρκέλλης Ἐλευσῖνος.

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ