Παρασκευή 21.06.2024

Αιτήσεις για «Βιομηχανικά Διδακτορικά» – Ξεκινά ο θεσμός που διασυνδέει την παραγωγή με τα πανεπιστήμια

Δικαιούχοι-τελικοί αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/βιομηχανίες

Ξεκινά από το υπουργείο Παιδείας η υλοποίηση του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και, ειδικότερα, της Δράσης «Στρατηγική για την αριστεία και την καινοτομία στα Πανεπιστήμια», δηλαδή της διασύνδεση παραγωγής-πανεπιστημίων μέσω των βιομηχανικών διδακτορικών.

Δικαιούχοι-τελικοί αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/βιομηχανίες. Τα ΑΕΙ καλούνται, σε συνεργασία με επιχειρήσεις/βιομηχανίες, να υποβάλουν προτάσεις με στόχο την από κοινού με έναν υποψήφιο διδάκτορα υλοποίηση ενός «Βιομηχανικού Διδακτορικού». Η χρηματοδότηση των εν λόγω ερευνητικών έργων έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα οφέλη

Με τα βιομηχανικά διδακτορικά επιχειρείται «η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τις ανάγκες του παραγωγικού μετασχηματισμού», αναφέρει το υπουργείο και εξηγεί: «Αυτή θα επιτυγχάνεται μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής και της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ερευνητικών έργων ανέρχεται σε 36.000.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, με ελάχιστη επιλέξιμη διάρκεια τους 24 μήνες.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό των Πανεπιστημίων μας, μέσω των βιομηχανικών διδακτορικών, συναντιέται με την παραγωγική οικονομία και την ιδιωτική πρωτοβουλία, σε μια σύζευξη που οδηγεί σε απτά αποτελέσματα προς όφελος της βιομηχανίας και της κοινωνίας, δίνοντας λύσεις σε υπαρκτές ανάγκες».

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 29/3/2023 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

Πηγή: Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ/ Ρεπορτάζ: Ισμήνη Χαραλαμποπούλου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ