Δευτέρα 15.07.2024

Αύξηση απολαβών για τους χαμηλόμισθους

Μεγάλη ανατροπή στους μισθούς καταγράφει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς διαπιστώνει ότι στην 7ετία 2016-2023 οι χαμηλόμισθοι είχαν αυξήσεις, ενώ οι υψηλόμισθοι είχαν μειώσεις.

Η σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2016 έως το 2023 ήταν περίπου 33% και οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού είχαν θετικές επιδράσεις σε μισθούς έως τα επίπεδα των 1.100 έως 1.200 ευρώ. Ωστόσο, σε υψηλότερα επίπεδα μικτών αμοιβών, όπου συνήθως βρίσκονται και πιο εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, οι αμοιβές μειώθηκαν!

Απώλειες

«Αν ληφθεί υπόψη ότι την περίοδο 2016-2023 το επίπεδο των τιμών με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε σωρευτικά κατά 16% περίπου, συνάγεται ότι, σε πραγματικούς όρους, υπήρξαν μισθολογικές αυξήσεις στις χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενώ στις υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας (πάνω από 1.650 ευρώ το 2016) υπήρξαν σημαντικές μειώσεις», επισημαίνεται στην έκθεση της ΤτΕ.

Από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΡΓΑΝΗ που παραθέτει η ΤτΕ προκύπτει ότι στις μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν έως 10 εργαζόμενους) οι πραγματικές αμοιβές για τους υψηλόμισθους εργαζόμενους είχαν πραγματική μείωση της τάξεως του 10% από το 2016 ως το 2023.

Στις επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους παρατηρείται ότι για τις θέσεις εργασίας με υψηλές απολαβές οι αυξήσεις είναι πολύ μικρές, ενώ μετά τον πληθωρισμό καταλήγουν σε μειώσεις. Συγκεκριμένα, μία θέση εργασίας που αμειβόταν με 1.750 ευρώ το 2016 σε μία εταιρία με πάνω από 1.000 εργαζόμενους, το 2023 αμειβόταν ονομαστικά με 1.781,50 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ μετά τον πληθωρισμό ήταν περίπου 1.495 ευρώ (μείωση κατά 16%). Αντίθετα μία θέση εργασίας που το 2016 αμειβόταν με 750 ευρώ, το 2023 αμειβόταν κατά μέσο όρο με 975 ευρώ και μετά τον πληθωρισμό η αμοιβή ήταν 819 ευρώ (αύξηση κατά 9,2%).

Προβληματισμός

Το πρόβλημα που αναδεικνύεται μέσα από το χάσμα των αμοιβών κάθε άλλο παρά εξυπηρετεί το στόχο της κυβέρνησης να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι δεκάδες χιλιάδες νέοι που βρίσκονται στο εξωτερικό και το 25% θεωρεί ως το βασικότερο εμπόδιο επιστροφής στην Ελλάδα τους χαμηλούς μισθούς.

Οπως τονίζει η ΤτΕ «δεδομένης της αυξημένης ζήτησης ειδικευμένου προσωπικού, θα αναμενόταν να παρατηρήσουμε μία αύξηση μισθών για τους εργαζομένους αυτούς», που κάθε άλλο παρά συμβαίνει στη αγορά εργασίας.

Μια κίνηση που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση αν θέλει να φέρει πίσω τους εργαζομένους που έφυγαν στο εξωτερικό είναι να θεσπίσει αφορολόγητο για μια 5ετία σε όσους αποφασίσουν να επιστρέψουν για να εργαστούν στην Ελλάδα.

πηγή e.t.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ