Παρασκευή 09.06.2023

Αυστηρότερα πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Ερχεται νέα πυροσβεστική διάταξη – Αυτεπάγγελτος ο καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων από δήμους – Χρέωση στους ιδιώτες

Τον καθαρισμό οικοπέδων που ανήκουν σε ιδιώτες από τους δήμους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έρχεται να διασφαλίσει νέα πυροσβεστική διάταξη, η οποία αναμένεται να εκδοθεί άμεσα σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα διάταξη (20/2023) θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της αντίστοιχης περσινής (Μάρτιος 2022) – με την οποία η πολιτεία είχε νομοθετήσει την υποχρεωτικότητα του καθαρισμού οικοπέδων μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους -, δίνοντας στους δήμους ενισχυμένες αρμοδιότητες παρέμβασης για τον καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών, ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις υψηλού και άμεσου κινδύνου πυρκαγιάς.

Με τη διάταξη του 2022, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών υποχρεούνταν να προβαίνουν σε καθαρισμούς μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους.

Με τη νέα διάταξη, η πολιτεία προσανατολίζεται στην επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα. Ταυτόχρονα, η νέα διάταξη αναμένεται να ρυθμίσει και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω, ενώ η υποχρέωση από πλευράς πολιτών να συντηρούν καθαρά τα οικόπεδά τους θα έχει ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1/5-31/10).

Οι δήμοι

Με τη σειρά τους οι δήμοι θα πρέπει να μεριμνούν σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιωτών να προβαίνουν σε καθαρισμούς από 1 έως 30 Απριλίου και να συντηρούν καθαρά τα οικόπεδά τους έως τέλος Οκτώβρη. Στις υποχρεώσεις των δήμων, με την επικείμενη διάταξη, αναμένεται να εμπίπτει πρώτον η ενημέρωση των υπόχρεων μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους (μόνο για φέτος καταληκτική ημερομηνία θα θεωρηθεί η 28η Απριλίου), δεύτερον η διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων (ύστερα από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως) καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και τρίτον η διαδικασία αυτεπάγγελτου καθαρισμού σε περίπτωση μη τήρησης της συγκεκριμένης υποχρέωσης από τους ιδιώτες. Εφόσον ο δήμος διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, στους δημότες μπορεί να παρέχεται, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, η διενέργεια καθαρισμού από τις δημοτικές υπηρεσίες με χρέωση της δαπάνης στο όνομά τους ή από ιδιωτική εταιρεία με την οποία ο δήμος έχει συνάψει σχετική σύμβαση.

Πηγή: in.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ