Τετάρτη 07.06.2023

Άδεια μητρότητας 9 μήνες από πότε ισχύει

Με την 6μηνη άδεια έκαναν χρήση περίπου 30.000 μητέρες κάθε έτος. Με την 9μηνη άδεια και το δικαίωμα μεταβίβασης στους πατέρες εκτιμάται ότι θα κάνουν χρήση 45.000 δικαιούχοι.

Από τις 25 Νοεμβρίου ξεκίνησε η εφαρμογή των νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων για την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, διάστημα κατά το οποίο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Έτσι, για όσες εργαζόμενες βρίσκονταν ήδη από τις 25/11/2022 σε επιδοτούμενη άδεια διάρκειας 6 μηνών, η διάρκεια της άδειας παρατείνεται μέχρι τους 9 μήνες.

Αναδρομικά

Η επέκταση της άδειας ισχύει αναδρομικά για τις μητέρες που ήταν ήδη στην εξάμηνη άδεια μητρότητας στις 25 Νοεμβρίου 2022, ημέρα δημοσίευσης του Νόμου 4997/2022 που προβλέπει (άρθρο 43) την 9μηνη άδεια.

Με το νέο καθεστώς, σε καμία περίπτωση δεν θίγεται το δικαίωμα των εργαζομένων να πάρουν την κανονική άδεια μαζί ή και μετά τη χρήση της άδειας μητρότητας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

* Την τρίμηνη επέκταση της άδειας μητρότητας δικαιούνται από τις 25 Νοεμβρίου 2022 ακόμη και οι εργαζόμενες που κατά την ημερομηνία αυτή δεν είχαν εξαντλήσει -έστω και για μία μέρα- την εξάμηνη άδεια με το παλιό καθεστώς. Ετσι, για όσες εργαζόμενες βρίσκονταν ήδη από τις 25/11/2022 σε επιδοτούμενη άδεια διάρκειας 6 μηνών, η διάρκεια της άδειας παρατείνεται μέχρι τους 9 μήνες και συνεχίζουν να παίρνουν το επίδομα μητρότητας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μέχρι να συμπληρωθούν οι 9 μήνες.

* Δεν χάνεται η κανονική ετήσια άδεια στην περίπτωση που συνδυαστεί με την άδεια μητρότητας και δεν αξιοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Η χορήγηση της ετήσιας άδειας πριν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, συνεχόμενα με την άδεια μητρότητας ή την ισόχρονη άδεια φροντίδας παιδιού, ακόμη και αν με βάση τις ετήσιες προθεσμίες δεν κινδυνεύει να χαθεί, είναι συμβατή με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που σκοπό έχουν την προστασία της μητρότητας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγεί σε απώλεια του επιδόματος της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας από τη ΔΥΠΑ. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ θα πρέπει να κάνουν δεκτές τις αιτήσεις επιδότησης των εργαζομένων σε τέτοιες περιπτώσεις.

* Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται και οι γυναίκες που αποκτούν παιδιά με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν, από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των 8 ετών.

* Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την εν λόγω άδεια στον πατέρα, εφόσον ο τελευταίος εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, είναι δηλαδή μισθωτός και όχι ελεύθερος επαγγελματίας. Θα πρέπει όμως να μην είναι άνεργος ή να μην είναι άνεργη και η σύζυγός του, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υφίσταται δικαίωμα για άδεια μητρότητας. ΟΙ λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση της άδειας θα καθοριστούν με νέα απόφαση.

Παραδείγματα

* Σε περίπτωση εργαζόμενων μητέρων που έχουν υπόλοιπο ετήσιας άδειας του έτους 2022, το οποίο, λόγω της τρίμηνης παράτασης της άδειας μητρότητας, δεν θα το πάρουν ως τις 31/03/2023, έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας μετά τη λήξη της τρίμηνης παράτασης της άδειας μητρότητας, δηλαδή να πάρουν την κανονική άδεια του 2022 (ή το υπόλοιπό της) μετά τον Μάρτιο του 2023.

* Σε περίπτωση που εργαζομένη επέστρεψε στην εργασία της μετά την εξάμηνη άδεια χωρίς να λάβει γνώση της τρίμηνης παράτασης, έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει τους 3 επιπλέον μήνες χωρίς κώλυμα από τον εργοδότη και φυσικά χωρίς άρνηση στην πληρωμή του επιδόματος των 713 ευρώ το μήνα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, εφόσον το αιτηθεί.

Πηγή: E.T.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ